Certifikace

ISO – International Organization for Standardization – mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem. Norma ISO 9001 je nejznámějším předpisem stanovujícím požadavky na systém řízení kvality. Norma ISO 14001 se týká environmentálního managementu, který si klade za cíl snižování dopadů činností společnosti na životní prostředí. Společnost ZBIROVIA, a.s. je držitelem obou certifikátů.

Princip předpisu ISO 9001

Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury. Zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů, interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Princip předpisu ISO 14001

Norma snižování dopadů na životní prostředí způsobených výrobou ve společnosti, která si klade za cíl identifikace všech environmentálních aspektů souvisejících s výrobou a zlepšování procesů a postupů při výrobě.

Obecný přínos normy pro společnost ZBIROVIA je:
Certifikace
Certifikace ISO 9001
Certifikace ISO 14001