Kvalita výrobků

V roce 2008 završila ZBIROVIA, a.s. svoji dlouhodobou přípravu přijetí systému řízení kvality a na základě kladného výsledku certifikačního auditu získala certifikát řízení jakosti podle ČSN EN 9001:2001.

Ve stejném období získala za vytvoření a udržování systému enviromentálního managementu ZBIROVIA, a.s. taktéž mezinárodně uznávaný certifikát ISO 14001. Toto osvědčení řeší působení firmy na všechny aspekty životního prostředí. Jeho získání je tedy dokladem toho, že se ZBIROVIA, a.s. chová šetrně k životnímu prostředí.