Výkovky

ZBIROVIA, akciová společnost je výrobce ručního řemeslnického nářadí. Ve výrobě tohoto sortimentu má dlouholetou tradici sahající až do roku 1860, kdy byly ve městě Zbiroh položeny základy současné výrobě ručního řemeslnického nářadí. Značka ZBIROVIA včetně ochranné známky „Z“ v traverze má svoji tradici a je nositelem kvalitního ručního řemeslnického nářadí. Aby byly splněny podmínky kvality výrobků s označením ZBIROVIA, musely být k tomuto vytvořeny především technické podmínky.

Jednou z rozhodujících podmínek kvality výrobků značky ZBIROVIA byla a je vlastní výroba polotovarů – výkovků pro své finální výrobky. V minulosti měla společnost kovárnu, kde ohřevy byly řešeny v koksových výhních, později v plynových pecích. Kování bylo prováděno převážně na padacích bucharech a třecích lisech. Zvyšující se požadavky na kvalitu vyžadovaly realizovat nové technické požadavky v této oblasti. Za tímto účelem byla vybudována nová kovárna pro zápustkové kování s moderní technologií.

Pro výrobu výkovků má kovárna následující technické zařízení:

 • kovací linky typ Šmeral o tvářecí síle 16 MN včetně ostřihovacích lisů
 • kovací buchary KJH 2, tvářecí síla 2 MN
 • kovací buchary KJH 40, tvářecí síla 4 MN
 • padací kovací stroj LASCO
 • kalibrovací lisy
 • ostřihovací lisy pro ostřihování výkovků za studena
 • všechny linky jsou vybaveny indukčním ohřevem do průřezu 80 mm
 • elektrické pece pro normalizační žíhání
 • zařízení pro tryskání výkovků
 • zařízení pro tepelné zušlechťování v ochranné atmosféře CO2 s kalící teplotou max. 880 °C a popouštění při teplotě do 770 °C
 • maximální hmotnost výkovků do 10 kg, maximální rozměry délka 320 mm, šířka 140 mm.

Jelikož se jedná o zápustkové kování, bylo nutné vybudovat vlastní výrobu kovacích zápustků, nástrojů a přípravků s tím souvisejících. Společnost za tímto účelem má vlastní konstrukční zpracování jednotlivých nástrojů a má k dispozici moderní technologii na jejich výrobu. K přednostem patří elektroerosivní hloubící stroje, obráběcí centra CNC a kvalifikovaní pracovníci s dlouholetou praxí.

Protože uvedená technologie kovárny je značně produktivní, je po zpracování výkovků pro výrobu ručního řemeslnického nářadí k dispozici volná výrobní kapacita, která se využívá pro externí objednatele.

V případě zájmu odběratele je možné zajistit i některé strojně technologické operace mechanického opracování výkovků jako je soustružení, frézování, vrtání, případně povrchovou úpravu lakování práškovou technologií na lince Wagner.

Společnost pro příslušné externí odběratele zhotovuje výkovky na základě jejich a námi odsouhlasené výkresové dokumentace. Po odsouhlasení technické dokumentace a dodacích podmínek společnost zhotoví za úhradu první nástrojové vybavení pro výrobu sjednaného výkovku. Údržbu nástrojů pro výrobu pak zajišťuje společnost v rámci sjednané ceny.

O dobrém jménu kovárny společnosti ZBIROVIA, a.s. hovoří jak vlastní kvalita ručního řemeslnického nářadí, které je dodáváno do celé obchodní sítě České a Slovenské republiky, ale i do celé řady západoevropských a východoevropských zemí bez reklamací, a stejně tak lze hovořit i o výkovcích pro externí odběratele. Toto tvrzení lze doložit skutečností, že výkovky dodáváme pro dodavatele výrobků pro automobilový průmysl a pro strojírenské podniky s vysokou náročností na kvalitu. Naší snahou je zajistit pro odběratele výkovky v požadované kvalitě a termínu.